English (en) English ไทย (th) ไทย
ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางได้รับความนิยมอย่าง แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะขยายโอกาสและสร้างทางเลือก ใหม่แก่ผู้บริโภค โดยการคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากทีมเภสัชกร ด้านเครื่องสำอางมากว่า 30 ปี ดูแล ผิวและเส้นผมเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ สะดวก ปลอดภัย ได้ด้วยตนเอง   บริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาเกลือสปาขัดผิวสูตรนม (Spa Milk Salt Scrub) ภายใต้ชื่อ “A Bonne” เป็น เจ้าแรก และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเสมอมา ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการเกลือขัดผิวทั้ง ในและต่างประเทศ ที่มีการคัดสรรเกลือบริสุทธิ์เม็ด ละเอียดผสานด้วยคุณค่าโปรตีนน้ำนม จึงเหมาะ สำหรับการขัดผิวพร้อมบำรุงในขั้นตอนเดียว

บริษัทฯ ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่ม ขัดผิว กลุ่มบำรุงผิวและกลุ่มบำรุงเส้นผม โดยมุ่งเน้น การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญว่า ผลิตภัณฑ์ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงสุด จากการสำรวจ พบผู้บริโภคมากว่า 90% ได้รับการแนะนำแบบ Word of Mouth ถึงการสัมผัสได้หลังการใช้ครั้งแรกว่า เอ บอนเน่ ตอบโจทย์ถึงความเป็น lightening brightening whitening ได้อย่างสมบูรณ์

ปี 2001 บริษัท ฯ ดำเนินการขยายตลาดสู่ ประเทศฟิลิปปินส์
ปี 2002 บริษัท ฯ ดำเนินการขยายตลาดสู่ ประเทศกัมพูชา
ปี 2003 บริษัท ฯ ดำเนินการขยายตลาดสู่ ประเทศเวียดนาม
ปี 2004 ได้รับการรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2005 ได้รับสัญลักษณ์คุณภาพส่งออก Thailand Brand
ปี 2006 บริษัทฯ ดำเนินการขยายตลาดสู่ ประเทศพม่า
ปี 2007 ได้รับการส่งเสริมจาก สสว. โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2008 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทย
ปี 2008 ได้รับการรับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2009 บริษัท ฯ ดำเนินการขยายตลาดสู่ ประเทศอินโดนีเซีย
ปี 2010 บริษัท ฯ ดำเนินการขยายตลาดในประเทศไทย
ปี 2010-2011
ได้รับรางวัลสุดยอด Brand ชั้นนำประจำปี 2010-2011  ในประเทศฟิลิปปินส์
ปี 2012-2013
ได้รับรางวัลสุดยอด Brand ชั้นนำประจำปี 2012-2013  ในประเทศฟิลิปปินส์

Superbrands 2010-2011 & 2012-2013 & 2014-2015 in The Phillippines ซึ่งเป็นบริษัทไทยรายแรกที่เติบโตในตลาดต่างประเทศ จนได้รับการการันตีถึงคุณภาพ 3 ปีซ้อน จากเกียรติบัตรจาก Superbrands Awards.